Manageri II -toiminnanohjausjärjestelmä on monipuolinen ja helppokäyttöinen työkalu erilaisten yritysten tarpeisiin. Ohjelmisto sisältää seuraavat pääominaisuudet:

Tuotanto

 • Tuoterakenteet
 • Räätälöitävä tarjouslaskin
 • Automaattinen kuormitus
 • Työmääräimet
 • Työpiste
 • Töiden seuranta ja jälkilaskennat

Materiaalit

 • Tilausten käsittely
 • Myynnin tuki (crm)
 • Kriittiset päivät
 • Ostotilaukset
 • Varasto
 • Reklamaatiot
 • Dokumenttien hallinta
 • Muutosten seuranta

Talous

 • Myynti- ja ostosreskontra
 • Laskutus
 • Kirjanpito
 • Kassatilanne
 • Kellokortti
 • Finvoice ja EDI
 • Projektien hallinta

Räätälöitävä tarjouslaskin

Muuttuvien tai räätälöitävien tuotteiden hinnan laskeminen ja tuotantorakenteiden luonti on yleensä ohjelmiston käytössä hitain vaihe. Manageri II:ssa käyttäjä voi tehdä omia taulukkolaskentapohjaisia laskimia joilla voidaan laskea hinnat helposti. Samalla monimutkaiset tuoterakenteet saadaan luotua automaattisesti.

Toimituspäivän laskenta

Tarjousvaiheessa on tärkeää tietää pystytäänkö tuote valmistamaan ja toimittamaan asiakkaalle pyydetyssä toimitusajassa. Ohjelmisto laskee työvaiheiden ja kuormitustilanteen perusteella ensimmäisen mahdollisen realistisen toimitusajan. Hienokuormituksen avulla voidaan selvittää onko kiireellinen työ mahdollista toteuttaa. Karkeakuormituksessa myynti ja tuotanto voi seurata viikottaista kuormitustilannetta monipuolisesti ryhmiteltynä.

Automaattikuormitus

Automaattikuormituksen avulla työvaiheille lasketaan kriittiset päivät. Kriittinen päivä kertoo milloin rakenteen vaiheet pitää aloittaa jotta koko työ ehditään toimittaa ajoissa. Työvaiheiden kriittiset päivät lasketaan automaattisesti uudestaan esim. toimituspäivän muutoksen jälkeen jolloin työpisteissä työt ovat aina oikeassa kiireellisyysjärjestyksessä.

Ostotarpeiden kriittinen päivä

Ostotarvelaskenta kertoo milloin raaka-aineet on viimeistään tilattava, jotta ne saapuvat ajoissa jokaiselle työvaiheelle. Laskennan avulla työpisteessä nähdään värikoodeilla onko työvaihe aloituskelpoinen raaka-aineiden osalta.

Integrointi toisiin järjestelmiin

Manageri II:n tuotannonohjaus, reklamaatioiden käsittely ja dokumenttien hallinta voidaan liittää osaksi yrityksen olemassa oleviin järjestelmiin. Manageri II toimii tällöin tuotannon suunnittelun, -seurannan ja materiaalitarpeiden hallinnan ohjelmistona.