"viestintä yleensä epäonnistuu, paitsi sattumalta"

 - Osmo A. Wiio: viestinnän ensimmäinen laki


Memori on uusi selainpohjainen prosessien ja projektien hallinnan työkalu jokapäiväisen elämän helpottamiseksi. Memorin avulla pystyt kommunikoimaan ryhmän sisällä, tekemään henkilökohtaisia muisti- ja tehtävälistoja sekä aikatauluttamaan projektisi. Memori sopii sekä yritys- että yksityiskäyttöön.

Muistilista ja prosessit

Tehtävät aikataulutetaan ja merkitään esimerkiksi joka kuukauden toiseksi tiistaiksi, jolloin tehtävän tulisi olla valmis. Ohjelmaan merkitään myös kätevästi tehtävien vastuuhenkilöt ja varavastuuhenkilöt. Workeriin yhdistettynä poissa olevan työntekijän tehtävät siirtyvät automaattisesti paikalle olevalle varahenkilölle. Esimiestasolta voidaan seurata prosessien etenemistä sujuvasti. Työtehtävän ohjeistusta voidaan selkeyttää teksteillä, kuvilla ja videolla.

Projektit

Projekti voidaan koostaa alaprojekteista. Projektien aikataulutus toimii laskemalla eri vaiheiden kestot ja mahdolliset muutokset automaattisesti. Kaikki voivat seurata projektin etenemistä reaaliajassa ja laskennan perusteella valmistumispäivä on aina ajantasalla.

Kommunikointi

Memorilla on helppo lähettää kahdenkeskeisiä tai ryhmän sisäisiä viestejä puhelimeen, padiin tai tietokoneeseen. Esimerkiksi työpisteestä voidaan kätevästi ilmoittaa vastuumyyjälle projektissa havaitusta ongelmasta, joka viivästyttää aikataulua.

Manageri II ERP -ohjelmistoon liitettynä saadaan automaattisia viestejä, esimerkiksi töiden materiaalien puutteista tai poikkeavista tapahtumista projektissa.